Omega Uitvaartzorg

verbinden in loslaten

    "Als je weet dat je
afscheid moet gaan nemen..."

Aan tafel zit een echtpaar. Zestigers. De leeftijd waarop je met pensioen zou moeten gaan. Zij gaat dat niet; ze gaat binnen enkele maanden overlijden. Hij ook niet: wat moet hij straks thuis doen zonder haar? We praten over hoe het is om met die wetenschap elke dag op te staan. Zo goed en zo kwaad als het gaat te ‘leven’. Er zijn kinderen. Vier twintigers. Ze zucht: ‘Hoe moet het nu straks met hen? Ik vind het zo erg!’ Mijn hand leg ik even op die van haar. Ze haalt diep adem en begint te vertellen. Over hoe het er uit moet gaan zien op de dag van haar uitvaart. ‘En kan dat allemaal wel?’

Omega Uitvaartzorg is er voor jou, als je het belangrijk vindt om zélf, samen met jouw naasten, vorm te geven aan jouw uitvaart. Of omdat je er behoefte aan hebt dat ‘dingen geregeld zijn’. Maar vooral omdat het je wens is dat het afscheid passend zal zijn bij hoe je hebt geleefd. En troostrijk voor hen die achter blijven. Of je nu 30 of 86 bent, kern gezond of dat je te horen hebt gekregen dat herstel niet meer mogelijk is en het levenseinde nabij. Omega uitvaartzorg wil met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid begeleiding bieden aan mensen die zich voorbereiden op, of die te maken krijgen met een overlijden. Vanuit Omega uitvaartzorg wordt alle ruimte gegeven om eigen ideeën in te brengen voor het afscheid. Wanneer gewenst kunnen alternatieve mogelijkheden worden aangedragen en kan ondersteuning geboden worden in het maken van keuzes. 

Het kan: In de maanden die volgen bereiden we steeds meer zaken voor. Een half jaar later versturen we de rouwkaarten in enveloppen die gemaakt zijn van kaarten uit oude atlassen. Gemaakt door haarzelf, samen met haar zussen. Ze had zo graag meer gereisd. Het kwam er niet van. ‘Ik ging op reis in alle boeken die ik heb gelezen.’ Op de voorkant van haar kaart staat een afbeelding van een figuur in een bootje op een groot meer. In het bootje een enorme stapel boeken. Verder niets.

Tijdens de afscheidsdienst spreken mensen die haar lief hadden. Haar zus, vriendin en haar kinderen. Alle vier. En ondertussen wordt er gegeten. Alle gasten hebben op haar verzoek iets lekkers meegenomen. Want zo deden ze dat altijd: samenzijn is samen eten. Tot slot bedankt haar echtgenoot haar in een liefdevolle speech voor het leven dat ze samen mochten leven. Wanneer we haar hebben begraven en haar gezin nog rond het graf staat vliegt er een vlucht ganzen over: Niet voorbereid, maar van ongekende schoonheid.

Omega Uitvaartzorg maakt graag een afspraak voor een vrijblijvend gesprek: Hieraan zijn dus geen kosten en geen verplichtingen verbonden. Juist omdat het zo belangrijk is dat je je prettig voelt bij de gene die bij je thuis komt op het moment dat er sprake is van een overlijden, wordt deze mogelijkheid voor een ‘voorgesprek’ vrijblijvend aangeboden. Wanneer het wederzijds goed voelt, kunnen wensen in kaart worden gebracht. Omega uitvaartzorg stelt een naslagwerk op waarin deze worden beschreven. Daarnaast ontvang je een indicatie van de kosten die deze wensen met zich meebrengen en welke daarvan door een eventuele verzekering worden vergoed.

Veel mensen denken dat ze verplicht zijn om hun uitvaart te laten regelen door de organisatie waar zij een verzekering hebben afgesloten. Dit is niet het geval: je bent te allen tijde vrij om te kiezen!  Wanneer je begeleiding door Omega uitvaartzorg wenst worden de kosten (veelal) gewoon conform je bestaande verzekering vergoed. Met een transparante kostenraming maken we het graag inzichtelijk voor je.