Omega Uitvaartzorg

Over Omega

Uitvaartzorg

Susanne Oomkens

Oprecht geïnteresseerd zijn in mensen en graag dingen regelen. Het bleek een gedegen basis om in 2017 de opleiding tot uitvaartbegeleider te doorlopen. Sindsdien ben ik uitvaartvrouw.

Telkens opnieuw realiseer ik me wat een voorrecht het is om zo nabij mensen te mogen zijn op een intens moment in hun leven, namelijk bij het afscheid nemen van een geliefde of naaste. Soms voelt het alsof ik voor even onderdeel uit maak van het betreffende gezin. Vanuit die nabijheid ga ik graag in gesprek, om samen tot mooie ideeën te komen. Daar zijn geen vaste formats voor. De wensen en ideeën van de naasten zijn voor mij leidend. Zij geven aan wat ze zelf willen doen en waarvoor mijn hulp wordt ingeschakeld.

Van mij mag je daarnaast verwachten dat ik mogelijkheden benoem waaraan je zelf misschien niet zo snel hebt gedacht, of waarvan je het bestaan niet kent. Samen kijken we wat passend is, wat de naasten in eigen beheer willen doen en waarvoor mijn hulp wordt ingeschakeld.

Over Omega

Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet; het slot. Bewustzijn op dat het aardse leven eindig is. Des te belangrijker om dat slot heel bewust en samen te ervaren. Het Omega-teken geeft symbolisch de levenscyclus weer: vanuit het niets worden we geboren, leven we een leven, ervaren en beleven we, tot het moment dat we dat achter ons moeten laten. Misschien terug gaan naar dat niets, of juist naar iets.

Zoals ieder mens verschillend is, met eigen specifieke wensen en behoeften, zo is ook de diversiteit in de bomenrij van het logo. De weerspiegeling van de bomen, hun schaduw in het water, staan symbool voor dat aan elk leven een moment van sterven is gekoppeld.