Omega Uitvaartzorg

Uitvaartwensen

Uw wensen centraal

Voor veel mensen is het niet eenvoudig om de dood bespreekbaar te maken. Toch kan het een geruststellend idee zijn dat het voor de mensen die u achterlaat wanneer u overlijd helder is wat uw wensen zijn. Graag ben ik hiervoor uw gesprekspartner.

Omega uitvaartzorg stelt een naslagwerk op waarin de wensen worden beschreven. Daarnaast ontvangt u een indicatie van de kosten die deze wensen met zich meebrengen en welke daarvan door een eventuele verzekering worden vergoed.

Juist omdat het zo belangrijk is dat je je prettig voelt bij degene die bij u thuis komt op het moment dat er sprake is van een overlijden, wordt deze mogelijkheid voor een ‘voorgesprek’ vrijblijvend aangeboden.

"Als je weet dat je binnenkort afscheid moet nemen."

Omega uitvaartzorg is er voor iedereen, maar heeft een werkwijze die voor mensen die weten dat het levenseinde nabij is van toegevoegde waarde kan zijn. Het is prettig om degene al te kennen die bij u thuis komt op een moment dat u zich zo kwetsbaar voelt. Maar ook ik ervaar het als waardevol dat ik iemands stem nog heb gehoord, iemand een hand heb kunnen geven en heb kunnen spreken over wat wezenlijk voor hem of haar was.